Varamu

Siinse “Akadeemiliste väljendite varamu” on koostanud Anni Jürine (1985–2021), meie armas varalahkunud kolleeg, kelle mälestusele meie edasine tegevus on pühendatud. Soovime siin jätkata ja huvilistega jagada Anni pooleli jäänud suurt ja olulist tööd akadeemilise kirjutamise protsessi uurimisel ja tutvustamisel.

Akadeemiliste väljendite varamu on keeleressurss, mis sisaldab üle 750 eestikeelsetele akadeemilistele tekstidele tüüpilise väljendi. Varamusse koondatud väljendid ei ole seotud konkreetse erialaga, vaid on iseloomulikud akadeemilistele tekstidele tervikuna. Seega on varamu mõeldud kasutamiseks kõigi erialade esindajatele.

Varamu esitab väljendid funktsioonide kaupa (nt töö eesmärgi esitamine, niši väljatoomine, rakendatud meetodi kirjeldamine, varasema uurimistöö tutvustamine, järelduste tegemine), mis on omakorda jagatud kolme jaotise, sissejuhatuse, sisuosa ja kokkuvõtte vahel. Lisaks sellele esitab varamu üldised funktsioonid, mis on akadeemilises tekstis sagedad, kuid ei seostu otseselt kindla uurimistöö osaga.

Varamu on mõeldud kasutamiseks eeskätt bakalaureuse- ja magistritööde kirjutamisel ning aitab autoril leida akadeemilise teksti jaoks sobivad retoorilised vahendid ja sõnavara. Sellisena on varamu tarviline lisamaterjal lõputööde kirjutamise juhenditele, mis enamasti nii detailseid suuniseid ja nii palju sõnastusnäiteid ei anna.

Varamut saavad kasutada üliõpilased nii iseseisvalt kui ka koostöös juhendajaga/õppejõuga (vt ka kasutusjuhend).

Varamu valmimist on toetanud riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“.

This work is supported by the project “Bwrite: Academic Writing in the Baltic States: Rhetorical structures through culture(s) and languages” (EMP475), funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants.

Kontakt: communicatingscience@ut.ee