Tule kaasa mõtlema!

Küsitlused kirjutamiskogemuse ja -õpetamise peegeldamiseks

[ENG below] Oleme koostanud küsitlused Tartu Ülikooli õppejõududele ja tudengitele (alates bakalaureuseastme 2. aastast). Küsitluse eesmärk on selgitada välja, milliseid tekste (üli)õpilastele koolis kirjutada antakse, kuidas nende tekstide kirjutamist juhendatakse ning mis on (üli)õpilastele kirjutamisel raske ja vajaks seega rohkem toetamist. Küsitluste tulemusi kasutatakse (üli)õpilaste tekstiloome oskuste uurimiseks ja ülikoolis kirjutamist toetavate õppematerjalide loomiseks. Küsitluse täitmine on hea viis mõelda tagasi oma kirjutamiskogemusele ja kirjutatud/antud ülesannetele. Küsitlusele vastamine on anonüümne ja võtab u 15 minutit.

Küsitlus Tartu Ülikooli õppejõududele (eesti keeles): https://survey.ut.ee/index.php/882972?lang=et

Küsitlus Tartu Ülikooli üliõpilastele eesti keeles: https://survey.ut.ee/index.php/382267?lang=et

Surveys to reflect on writing experiences

We have created surveys for all lecturers and students (at least on their 2nd year of Bachelor’s) of the University of Tartu. The purpose of the surveys is to identify how students write in the digital age, how are they supervised, what difficulties students face, and what support they might require. The results of the survey will be used to examine students’ writing skills and create writing resources. Taking the survey is a good way to reflect one’s writing journey and tasks given/done. The data collected by the survey is anonymous and the survey will take about 15 minutes.

A survey for students of the University of Tartu (in English): https://survey.ut.ee/index.php/382267?lang=en

A survey for lecturers of the University of Tartu (in English): https://survey.ut.ee/index.php/882972?lang=en