MS Wordi abivahendid viimistluseks

Kui kasutad teksti kirjutamiseks MS Wordi, on selles olemas abivahendeid, millega teksti keeleliselt viimistleda. Kui sul veel ei ole Microsoft Office’i rakendusi, siis uuri, kas sinu õppeasutus pakub kontoritarkvara tasuta kasutamise võimalust. Tartu Ülikooli üliõpilased saavad MS Office’i rakenduste paigaldusest lugeda siit.

Põhilised keelekasutuse parandamise vahendid leiad Wordis vahelehelt “Läbivaatus” (Review) ning rakenduse alumiselt ribalt (vt pilt 1).

Pilt 1. MS Wordi keelelisi abivahendeid.

Pildilt on näha, et terve tekst on punasega alla kriipsutatud. Seda seetõttu, et Wordi jaoks on dokumendi keel inglise keel: rakenduse alumisel ribal on kirjas “inglise (Ameerika Ühendriigid)” (English (United States)) (Pilt 1 nr 1). Tekstiosa valides ja keele nimetusele klõpsates saad Wordile teada anda, et teksti peab töötlema mingis teises keeles, praegusel juhul eesti keeles.

Lisaks on alumisel ribal kirjas, mitmendal leheküljel parajasti asud. Pildil 1 nr 2 tähistatud “Lk 1/1” (Page 1 of 1) tähendab, et oled dokumendis esimesel leheküljel kõikidest dokumendi  lehekülgedest (siinjuhul ühest leheküljest). Lehekülgede arvule klõpsates saad dokumendis paremini navigeerida ehk näed külje pealt kõiki pealkirju ja lehekülgi. 

Samuti suudab Word kokku lugeda, mitu sõna dokumendis on (pildil 1 nr 3). Kui valid mingi tekstiosa, siis näitab Word automaatselt, mitu sõna valitud ossa jääb. Sõnade arvule klõpsates näed ka seda, mitu tähemärki jms dokumendis või valitud tekstialal kokku on.

Sõnade arvu kõrvale jääb raamatukujuline ikoon (pildil 1 nr 4). Sellele vajutades avaneb korrektor (Editor), mis pakub korrektoriskoori (Editor Score), parandusettepanekuid (Corrections), sarnasuste tuvastamist (Similarity) ning ülevaadet dokumendist (Insights) (vt pilt 2).

Pilt 2. MS Wordi korrektor.

Korrektoriskoor näitab, kui hästi sobib sinu tekst valitud stiililaadiga kokku. Nimelt saad Wordis valida, kas tekst peaks vastama professionaalsele (professional), ametlikule (formal) või argisele (casual) stiilile. Samas tasub silmas pidada, et MS Word pakub rohkem ja paremaid keele- ja stiiliparandusi inglise keeles. Seega ei ole alati kõigist Wordi soovitustest ja skooridest täielikult kasu. Seetõttu saavad sulle viimistlemisel enim abi pakkuda jaotised “Parandused” (Corrections) ja “Sarnasus” (Similarity). 

Potentsiaalsetele õigekeelsusvigadele tõmbab Word tekstis punase joone alla ning kui vajutad jaotisele “Parandused”, näed kõiki parandusettepanekuid, mida Word konkreetse allajoonitud sõna puhul pakub. Näiteks soovitab Word pildil 3, et sõna meelendid asemel peaks olema hoopis sõnapaar meel endid, sõna keelendid või sõna malendid. Kui soovid liikuda järgmise parandusettepaneku juurde, ei pea sa seda tekstist otsima, vaid saad vajutada “>” korrektori üleval paremas nurgas.

Pilt 3. MS Wordi korrektori õigekirjakontrolli pakkumised.

Samas ei leia Word üles kõiki tekstikohti, mis vajaksid parandamist. Näiteks on pildil 3 oleva teksti viimane lause “Modaalverbidest olid sagedasimad võima, laama ja pidama.” Siit on näha, et Word ei arvesta sõnakasutuse konteksti. Selle asemel leiab ta kirjutatud tekstist ainult neid sõnu, mida ei ole tema sõnastikus, ning pakub tundmatu sõna paranduseks vormiliselt sarnaseid sõnu.

Lisaks sõnade õigekeelekontrollile saab korrektori abil kontrollida oma teksti sarnasust teiste tekstidega. Jaotisele “Sarnasus” vajutades analüüsib Word su teksti ning võrdleb seda veebis kättesaadavatega. Pildil 4 on Word tuvastanud, et dokumendis olev tekst on kopeeritud “Akadeemiliste tekstide kirjutamise” veebilehe “Nippe viimistlemiseks” peatükist.

Pilt 4. MS Wordi sarnasuste leiduri tulemused.

Viimaks, kui soovid muuta seda, kuidas tekstitöötlusprogramm su teksti analüüsib, saad vajutada Wordi alumisel ribal olevale jaotisele “Tekstiennustused: sisse lülitatud” (Text Predictions: On) (pilt 1 nr 5) ning näiteks valida enda jaoks sobivaid õigekeelsuse parandamise või redigeerimissuvandeid (vt pilt 5). Soovitame kõik suvandid läbi vaadata ja endale sobivad valikud teha.

Pilt 5. MS Wordi redigeerimissuvandid.