Kasutusjuhend

  • Varamus ei ole kõiki funktsioone

Varamu esitab uurimuslikes töödes tüüpiliselt esinevad funktsioonid (nt teema esitamine, niši näitamine, tulemuste esitamine jms), kuid mitte kõiki mõeldavaid funktsioone. Kasuta varamut koos oma õppekaval kehtiva kirjalike tööde juhendiga ja otsusta, mis sinu töösse sobib. Vajadusel küsi juhendajalt nõu.

  • Varamus ei ole kõiki väljendeid

Varamus on esitatud uurimuslikes töödes sagedasti esinevad väljendid, kuid varamu ei anna ammendavat loetelu väljenditest. Esitatud väljendeid võiks pigem võtta näidetena uurimislikku töösse sobivast sõnavarast ja kasutada neid inspiratsiooniallikana oma töö kirjutamisel.

  • Ära kopeeri väljendeid otse oma töösse

Varamus esitatud väljendid pärinevad kaitstud bakalaureuse- ja magistritöödest. Nendest on kustutatud autorite originaalsed mõtted ja väljendeid on teiste omasugustega koondatud ning keeleliselt toimetatud. Seega ei ole varamut kasutades ohtu plagieerida.

Siiski – esitatud väljendeid (eriti pikemaid) ei saa peaaegu mitte kunagi kasutada oma töös päris samal kujul, kui need on esitatud varamus. Sinu tekst järgib ülesehituses oma loogikat ning seetõttu on ootuspärane, et varamus esitatud väljendeid ei saa otse oma teksti kopeerida. Selle asemel muuda ja kohanda väljendeid selliselt, et need sobiksid just sinu mõtte väljendamiseks.

  • Kõigepealt funktsioonid, siis väljendid

Kirjutamisprotsessi algusetappides tasub rohkem keskenduda varamus esitatud funktsioonidele ja mõelda, kuidas ja mil määral need on kasutatavad sinu töös. Liigne tähelepanu väljenditele mustandi kirjutamise ajal tükeldab tekstiloomeprotsessi ning pärsib tervikliku mõtte kirjapanemist. Seega püüa alguses hakkama saada oma sõnadega ning alles teksti ümberkirjutamise ja toimetamise etapis pöördu väljendite loetelu juurde.