Akadeemilise teksti struktuurist

Igal akadeemilisel tekstil on oma kindel ülesehitus, mille moodustavad ettenähtud osad. Neid teades on sul oma teksti lihtsam kavandada. Kuna struktuurinõuded ei ole alati ühesugused, lähtu tööd kavandades ja kirjutades ülesandest ja õppejõu juhistest.

Siinkohal oleme välja toonud peamised bakalaureuse- ja magistritööde osad koos sisuliste ja vormiliste põhimõtetega. Nende teadmine tuleb kasuks ka mistahes töö jaoks allika, nt uurimuse, lugemisel, et osata allikat eesmärgipäraselt lugeda ja oma küsimustele vastused leida (vt lähemalt Allikate lugemine).

Tagasi: Argumenteerimisest
Edasi:
Töö eesmärgi, uurimisküsimuste ja hüpoteesi sõnastamine

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.