Mida viimistlemisel jälgida

Mustandites tehtud märkmed

 • Kui märkisid kirjutades eri taustavärviga, suurtähtedega vms omale n-ö tööülesandeid teksti (nt allika peab õigesti vormistama või mõne sõna teisega asendama), siis vaata üle, et oled need ülesanded lahendanud või vajadusel tegele nendega.
 • Kontrolli, et mustandeid kirjutades tehtud vahemärkused tekstis või nt Zoterost kopeeritud osad on ära kustutatud.

Struktuur

 • Vaata üle, et töö väiksemateks osadeks liigendamine / jaotus (ala)peatükkideks tuleks sisu loogilisest esitusest, kuid pea meeles, et ülesande juhend (lõputööde puhul valdkonna/eriala juhend) reguleerib seda täpsemalt.
 • Jälgi, et numeratsioonis ei oleks üksikuks jäävaid alapeatükke. Näiteks, kui 1. peatüki all on vaid 1.1, millele ei järgne 1.2. Sellisel juhul pole alljaotist vaja ja sisu saab paigutada põhipeatükki.
 • Kontrolli, et (ala)peatükid on sisust lähtuvalt õiges järjekorras.
 • Vaata üle, et (ala)peatükkidel on sisust lähtuv pealkiri – kas lisad selle või muudad olemasolevat.
 • Kui tõstad või oled tõstnud osi ümber, siis
  • vaata eelmist ja järgmist lõiku: kas vahele tõstetud osa on nendega seotud;
  • kontrolli, et oleksid osa algsest (ala)peatükist ära kustutanud ehk näiteks sama lõiku ei oleks mitmes (ala)peatükis.

Ühtlus ja ühtsus

 • Vaata üle, et isikukasutus oleks töös ühtlane. Lõputöö puhul kontrolli, et isikukasutus töö osades vastaks valdkonna/eriala juhendile.
 • Jälgi, et töö keel on ühtne. Näiteks, kui oled tööd kirjutanud kahes keeles läbisegi või oled refereerinud mõnd võõrkeelset allikat, siis kontrolli üle, et teksti poleks ununenud ühtki teises keeles sõna, lauset või tekstiosa.
 • Kontrolli, millist viitamissüsteemi nõuab ülesanne ja/või valdkonna/eriala juhend ning võrdle, kas oled sellele vastavalt ja kogu töös ühtselt viidanud. Näiteks, kui sinu eriala juhend nõuab tekstisisest viidet kujul (Tamm 2017, 34) siis vaata üle, et tööse poleks jäänud kujud (Tamm 2017: 34) või (Tamm 2017, lk 34).

Tagasi: Üldsoovitusi viimistluseks
Edasi: Isikukasutus

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.